Društva

Vabilo k sodelovanju

Vsa društva, ki delujejo na območju krajevne skupnosti Marija Gradec vabimo k objavljanju dogodkov in njihovih dejavnosti na naši spletni strani. Kontaktirajte nas prosim : krajevna.skupnost.marija.gradec@siol.net.