Otvoritev notranje prenove kulturnega doma Marija Gradec

20.11.2013              Zapiski, ki omenjajo kulturni dom na Marija Gradcu, segajo v leto 1948. Takrat so s pomočjo prostovoljnega dela krajanov ter njihovih prispevkov v denarju, materialu in prevozih, zgradili kulturni dom na mestu, kjer je stalo gospodarsko poslopje. Več ⇒

Skozi vsa ta leta so se ustanavljala razna društva in sekcije, kar se je posledično odražalo z dograjevanjem in posodabljanjem prostorov. Vsi, ki so upravljali z domom, so se vsak po svojih močeh trudili, da je bil čim bolj uporaben in vzdrževan.

Mi smo si  tokrat zadali nalogo, da zamenjamo dotrajana okna, vrata in talne obloge, saniramo vlažne prostore ter obnovimo zunanje stopnišče s pripadajočo teraso. To nam je v treh letih s pomočjo Občine Laško, ki je dela financirala, tudi uspelo. V prihodnje si želimo še zunanjo preobrazbo, to je  fasado z izolacijo, vendar nam to trenutno ovira cesta, ki poteka preblizu poslopja. Dne 20.11.2013 smo pripravili ogled prenovljenih prostorov, sledil je krajši kulturni program, nato pa smo zaključili z druženjem v gostilni Čater. V tej obliki smo se želeli zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je dom lepši in bolj uporaben. 

Več slik ...