Zbor krajanov

Krajane KS Marija Gradec vabimo na zbor krajanov, ki bo v četrtek, 11. 4. 2019 v dvorani Doma kulture na Marija Gradcu, s pričetkom ob 17 uri. Več...

 

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Predstavitev novega vodstva KS Marija Gradec

3. Pregled izvajanja investicij na železnici in državni cesti v KS Marija Gradec in predvidenih novih ureditev

4. Predstavitev programa dela KS Marija Gradec

5. Vprašanja in pobude krajanov

6. Razno

 

Na zbor so vabljeni tudi: župan občine Laško s sodelavci, predstavnik izvajalcev in nadzornikov investicij na železnici in državni cesti ter predstavnik JP Komunala Laško.

 

Vabljeni.

 

Svet KS Marija Gradec