Tekoče aktivnosti v KS Marija Gradec

Tako kot v večina drugih krajevnih skupnostih tudi v KS Marija Gradec v letošnji zimski sezoni ni bilo posebnih razmer. Bilo je več posipavanja kot pluženja, a vseeno smo si »prislužili« za 5.830.00 € stroškov. Seveda gre tukaj zahvala za korektno opravljanje zimske službe našemu pogodbenemu izvajalcu Hercog Ferdinandu, ter Komunali Laško, ki pokriva lokalne ceste in pa javnih poti 8JP), ki so pod njihovim nadzorom. Več ⇒

Ko se nekako poslovimo od snega, se pa, kot ponavadi, pokažejo razne smeti ob cestah, ki se odmečejo preko leta. Zato smo tudi letos organizirali čistilno akcijo, ki je potekala v nekoliko drugačni obliki. Odločili smo se, da vsak svetnik na svojem področju zbere skupino za akcijo in določi termin, ki jim najbolj ustreza. Z veseljem ugotavljam, da se na našem področju vse bolj dviguje morala in skrb do okolja in je tako vsako leto manj odpadkov.

Ker smo ravno pri cestah, moram omeniti, da bomo letos prišli do kar nekaj kilometrov na novo kategoriziranih cest. Nekaj težav se je pojavilo pri JP, ki se navezujejo na regionalno cesto, pri nas imamo štiri take primere, vendar se bo to tudi preko določenih postopkov  uredilo. Dokončen seznam kategoriziranih cest bomo objavili v eni od prihodnjih številk Biltena, oziroma na naši spletni strani.

Izvedli smo spomladansko gramoziranje cest, tokrat v malce širšem obsegu. Stroškov se je nabralo za cca 8.000.00 €, kar je več, kot običajno. Ostale nujne primere, ki se bodo pojavili preko leta, pa bomo reševali sprotno.

Kot nekateri že veste, morajo Slovenske železnice postopoma ukiniti nivojske prehode preko tirov. V naši KS imamo kar tri take prehode, pri Pivovarni, pri tenis igrišču in v Radobljah pri Peklarju. Tukaj gre za velik in obširen projekt, ki ne zajema samo prehode, ampak posledično tudi spremembo v cestni infrastrukturi, mostovih in protipoplavni zaščiti. Sklicana sta bila dva zbora krajanov, ki živijo v ureditvenem območju tega projekta. S strani projektanta in predstavnikov z ministrstva, jim je bil prikazan poseg v njihova zemljišča. Prišlo je seveda do določenih pripomb krajanov, katere pa se bo skušalo s predstavniki železnice tudi urediti. Moramo se zavedati, da v primeru realizacije zastavljenih planov naš kraj pridobi, ne samo na prometni varnosti, ampak tudi na zmanjšanju poplavnosti, ter ne nazadnje tudi na turizmu.

Tako kot pretekla leta, tudi v letošnjem letu Občina Laško organizira tekmovanje za najbolj urejeno vas in objekt na našem področju. Apeliram na vse tiste, ki svojo umetniško žilico vgrajujete v svoje domove in njihovo okolico, da ob našem obisku podate svojo prijavo za tovrstno tekmovanje. Predloge moramo oddati do 15.7.2016.

Upam, da bomo tudi v letošnjem letu, glede na skromna finančna sredstva, zrealizirali vsaj del zastavljenega plana, seveda vse to, ob vaši pomoči.

                                                                                                           Predsednik KS Marija Gradec Brečko Martin