Otvoritev ceste Reka - Ojstro

V septembru se je zaključila obnova cestnega odseka Reka – Ojstro v dolžini 829 m. Uredilo se je odvodnjavanje, utrditev in delna razširitev cestišča, izvedba muln ter asfaltiranje. Na izpostavljenih delih ceste so se postavile varnostne ograje. Dela je izvajal GM Ferdinand Hercog, s.p.. Obnova cestnega odseka se je financirala na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin. Zahvaljujemo se Občini Laško. Zahvalo izrekamo tudi Javnemu podjetju Komunali Laško d.o.o. za sanacijo že asfaltiranega spodnjega dela ceste, ki se je poškodoval pri prevozih materiala.