Predstavitev KS Marija Gradec

Krajevna skupnost Marija Gradec je ena izmed devetih krajevnih skupnosti v okviru Občine Laško. V skladu z zakonom, statutom Občine Laško in statutom Krajevne Skupnosti Marija Gradec zadovoljujejo občani krajevne skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila občina. Marija Gradec je dobil ime po Marijini cerkvi. Na skalnem griču južno od Laškega, kjer se v Savinjo izliva potok Lahomščica, so leta 1505 pričeli graditi cerkev Karmelske Matere božje. Cerkev v Marija Gradcu je postala močno prepoznavna leta 1927, ko so pod plastmi beleža odkrili freske iz leta 1526, to je iz obdobja, ko se je poleg gotskega pri nas pričel uveljavljati tudi renesančni slog. Poleg fresk iz sv. Primoža nad Kamnikom so marijagraške freske redek spomenik likovne umetnosti tedanjega časa pri nas. Ob vznožju griča, na katerem stoji cerkev, so bile v 18. stoletju zgrajene štiri kapele. Od Laškega je Marija Gradec oddaljen kilometer in pol. Naselja v KS Marija Gradec, pa se razprostirajo še južneje ter vzhodneje od Laškega. V krajevno skupnost Marija Gradec so vključena naselja: Gabrno, Harje, Lahomno, Lahomšek, Laško (del), Marija Gradec, Modrič, Olešče, Padež, Plazovje, Radoblje, Reka, Stopce, Tevče in Trojno. Ima 1971 prebivalcev. "zemljevid" Od leta 1948 ima krajevna skupnost kulturni dom, kjer je sedež krajevne skupnosti. Krajani so ga zgradili s prostovoljnim delom in prispevki. V letih od 2011 -2013 so bili prenovljeni notranji prostori, zamenjana okna in vrata ter obnovljeno stopnišče. V njem ima svoj sedež tudi OZ Rdečega Križa Laško ter Kulturno društvo Anton Tanc Marija Gradec.